امکان تغییر محل آزمون در دوره تابستان میسر گردید.
انتخاب واحد دوره تابستان 1401-1400
جزئیات نحوه برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 حضوری برگزار می شود
ارزشیابی اساتید نیمسال دوم 4002 از 30 فروردین ماه لغایت 31 اردیبهشت ماه
آزمون پایان ترم دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی غیرحضوری شد
قابل توجه متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
ارزشیابی اساتید - نیمسال اول 1401-1400
پذیرش و ثبت نام دانشجو بدون آزمون کارشناسی -نیمسال بهمن1400
ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نوبت بهمن ماه 1400
جزئیات و نحوه ارزشیابی دروس پایان نیمسال جاری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
جزئیات نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید
اهمیت شرکت در انتخابات از نگاه رهبر معظم انقلاب
تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم دانشگاه پیام نور / شروع امتحانات از اول خردادماه
اطلاعیه مهم و فوری: تغییر بازه زمانی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-1400
مسابقات آنلاين اطلاعات عمومي ورزشي دانشگاهيان
ارزشيابي اساتيد در نيمسال دوم  1400-1399
امكان حذف و اضافه دروس و  ثبت نام و انتخاب واحد  تا تاريخ 99/12/11
نحوه تکمیل فرم شناسه ورزشی در سامانه گلستان
امكان ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال دوم 00-99  تا تاريخ 99/11/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...