آزمون پایان ترم دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی غیرحضوری شد


رئیس دانشگاه پیام نور گفت: آزمون پایان ترم دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با تفویض اختیار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غیرحضوری شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر ابراهیم تقی زاده افزود: تصمیم نهایی نحوه برگزاری آزمون های پایان نیمسال 1400-1401 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور طبق تفویض اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به لزوم حفظ سلامت دانشجویان و خانواده های آنها بر این امر است که در این نیمسال نیز، آزمون ها به صورت غیرحضوری و بر بسترهای مجازی انجام شود.
وی ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی دانشجویان اظهار داشت: دستورالعمل های نحوه برگزاری آزمون ها به زودی به استانهای سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
دکتر تقی زاده با عنوان اینکه تغییر محل آزمون از طریق معاونت آموزشی دانشگاه حذف و وضعیت دانشجو به حالت اول برمی گردد، افزود: با توجه به غیرحضوری شدن آزمون های پایان نیمسال، تغییر محل آزمون و و هزینه محاسبه شده لغو و وضعیت دانشجویان به روال قبل بازمی گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر