اطلاعیه نحوه استفاده از کلاسهای دروس عمومی و اختصاصی دانشگاه پیام نور استان فارس در تابستان 1402-1401


📣 اطلاعیه مهم نحوه استفاده از کلاسهای دروس عمومی و اختصاصی دانشگاه پیام نور استان فارس
نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 
♦️کلاسهای دروس عمومی

Lms.pnu.ac.ir
نام کاربری:شماره دانشجویی
رمز عبور:  کد ملی و aA(به عنوان مثال۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲aA)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♦️ کلاسهای دروس تخصصی

Vc.farspnu.ac.ir
نام کاربری:شماره دانشجویی
رمز عبور: کد ملی
یادآوری مهم: در صورتیکه اولین بار به سایت مراجعه می نمایید رمز عبور کد ملی می باشد، در غیر اینصورت رمز عبور  شما همان رمز قبلی میباشد که از آن استفاده می شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر