امکان تغییر محل آزمون در دوره تابستان میسر گردید.


بنا بر درخواست های دانشجویان گرامی و مساعدت با ایشان، به اطلاع می رساند امکان تغییر محل آزمون برای هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره تابستان طبق تاریخ های ذیل میسر گردید.
تاریخ 10/05/1401 تا 15/05/1401 جهت درخواست تغییر محل آزمون توسط دانشجویان
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر