ارزشیابی اساتید نیمسال دوم 4002 از 30 فروردین ماه لغایت 31 اردیبهشت ماه


ارزشیابی اساتید نیمسال دوم 4002 از 30 فروردین ماه لغایت 31 اردیبهشت ماه از طریق سامانه گلستان قابل انجام است . راهنمای انجام ارزشیابی توسط دانشجویان در زیر قابل مشاهده است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر