ثبت نام دانشجویان با پرداخت یک سوم شهریه ثابت امکان پذیر شد


معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور : کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که به هر دلیل مراحل ثبت نام آنها نیمه تمام مانده است، می توانند ضمن ارتباط با کارشناسان آموزش و پرداخت یک سوم شهریه ثابت، نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام و انتخاب واحد خود اقدام کنند.

جزئیات بیشتر
https://b2n.ir/266679


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر