امكان حذف و اضافه دروس و ثبت نام و انتخاب واحد تا تاريخ 99/12/11


امكان حذف و اضافه دروس و  ثبت نام و انتخاب واحد (براي دانشجوياني كه تا كنون ثبت نام نكرده اند) نيمسال دوم 00-99  تا تاريخ 99/12/11از مسير زير فعال است.لازم به ذكراست اين آخرين فرصت جهت ثبت نام و انتخاب واحد مي باشد.
ثبت نام -----> عمليات ثبت نام -------> ثبت نام اصلي
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر