اطلاعیه وام صندوق رفاه


با توجه به لزوم صحت سنجی اطلاعات فردی و ضریب امنیت دسترسی دانشجویان در سامانه اتوماسیون صندوق رفاه ، کلیه دانشجویان برای انجام هر فعالیتی در سامانه صندوق رفاه نیاز به کد اعتبار سنجی ارسال شده به تلفن همراه بنام خود را دارند ، لذا جهت استعلام ثبت احوال باید شماره تلفن همراه کلیه دانشجویان با کدملی، نام و نام خانوادگی وکلیه اطلاعات فردی دانشجو تطابق داشته باشد.
دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه جهت تهیه سیمکارت بنام شخص دانشجو ، اقدام فرمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر