ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان (3983)


امكان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان (3983) از تاريخ 16 تيرماه 99 الي  23 تيرماه 99  از مسير زير در سامانه گلستان فعال خواهد بود.

ثبت نام   ------> عمليات ثبت نام -----------> ثبت نام اصلي


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر