قابل توجه دانشجویانی که محل آزمون خود را تغییر داده بودند


ا توجه به برگزاري آزمون هاي غيرحضوري در نيمسال 3982 امكان حذف انتخاب محل ازمون  براي دانشجوياني كه حوزه ازمون خود را در خارج از مركز اصلي  تعيين نموده اند تا تاريخ 12 خرداد فراهم شد .مراحل حذف محل ازمون از مسير زير انجام شود:

دانشجو ---->درخواست ها --------->انتخاب محل آزمون -------->  حذف   مركز /واحد محل آزمون

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر