سیزدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
زمان: دوشنبه 8 تیر 1394
مكان:
"سیزدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی" در تاریخ 14 الی 16 مهر ماه سال 94 با همکاری و مشارکت علمی و اجرایی  دانشگاه پیام نور لرستان در دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر