برگزاری مجموعه دوره هایی با عنوان سواد اطلاعاتی، علم سنجی
زمان: یکشنبه 6 اردیبهشت 1394
مكان:
مجموعه دوره هایی با عنوان سواد اطلاعاتی، علم سنجی و روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی به صورت مجازی و از طریق سامانه

 آموزش مجازی معاونت پژوهشی­دانشگاه­کاشان ­به ­آدرس زیر برگزار میگردد.

http//wikiresearchtools.kashanuni.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر