اطلاع رسانی جشنواره رضوی(مقاله، سرود و تواشیح)
زمان: شنبه 29 فروردین 1394
مكان:
جشنواره رضوی در قالب مقاله با عنوان "همدلی و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب" و مسابقه سرود و تواشیح در مدح امام رضا(ع) برگزار میگردد.


شایان ذکر است ارسال فایل صوتی مسابقه سرود و
تواشیح در مدح امام رضا (ع) تا پنجم اردیبهشت
ماه سال ٩٤ تمدید شده است .
سایت دبیرخانه جشنواره : r i . c a . u i k i . c r r q
تلفن مسئول دبیرخانه جشنواره سرکار خانم فاطمه
نصرالهی :
٠٩١٢١٨١١٣١١ - ٠٢٨٣٣٩٠١٤٦٩ و ٠٢ 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر