سه‌شنبه 26 اسفند 1393 اطلاع رسانی سامانه ملی کارآموزی سامانه ملی کارآموزی با عنوان "کارآموز"  تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت به نشانی http://karamouz.irost.org مشغول فعالیت و خدمات یکپارچه جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی در واحدهای صنعتی می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر