یکشنبه 28 مهر 1392 نحوه بي تأثير نمودن نمره درس حفظ جزء سي قرآن كريم

در صورتيكه دانشجو مايل به استفاده از نمره درس حفظ جزء سي قرآن كريم نمي باشد(بدليل نمره ضعيف) مي تواند از طريق پردازش شماره 25700 و از مسير (دانشجو-درخواست ها-درخواست حذف دروس با تاثير مثبت) اقدام نماييد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر