چهارشنبه 22 آذر 1391 پذيرش بدون كنكور دانشگاه از نيمسال دوم 92-91

حسين توكلي، مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور افزود: براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو، تعداد 10 هزار كدرشته محل‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، بدون برگزاري آزمون و براساس سوابق تحصيلي انجام مي‌شود.

وي بيان داشت: پذيرش براي اين كدرشته محل‌ها در سال جاري و از نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 صورت مي‏گيرد.

مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور تصريح كرد: شرايط، ضوابط، نام و عنوان اين كدرشته محل‌‌ها در دفترچه ثبت‏نام در نيمه دوم دي‏ماه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در اختيار داوطلبان قرار مي‏گيرد.

توكلي با بيان اينكه كد رشته محل‌‌هاي بدون آزمون كه پذيرش آنها از طريق سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد، شامل كد رشته محل‌‌هاي علوم پزشكي نيست، افزود: پذيرش بدون آزمون براي اين كدرشته محل‌ها در سال دوبار انجام مي‏شود و ثبت‌نام براي ورودي مهرماه در نيمه دوم مرداد‌ماه و ثبت‌نام براي ورودي‌هاي نيمسال دوم در نيمه دوم دي‌ماه صورت مي‏گيرد.

وي خاطرنشان كرد: ثبت‌نام براي كد رشته محل‌هاي بدون آزمون دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي توسط سازمان سنجش آموزش كشور و ثبت‌نام براي كد رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، توسط مركز آزمون اين دانشگاه صورت مي‌پذيرد.

مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اضافه كرد: كد رشته محل‌هايي كه پذيرش آنها از طريق سوابق تحصيلي انجام مي‏شود، از هيچ روش ديگري پذيرش ندارد و داوطلباني كه از طريق سوابق تحصيلي براي رشته محل پذيرش مي‏گيرند، اجازه انتقال يا تغيير رشته به رشته محل ديگر را كه پذيرش آنها با آزمون است را ندارند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر