چهارشنبه 19 مهر 1391 سامانه نشريات دانشگاه پيام نور به نشاني http://journals.pnu.ac.ir آماده دريافت مقالات علمي- پژوهشي مي­باشد

سامانه نشريات دانشگاه پيام نور به نشاني http://journals.pnu.ac.ir آماده دريافت مقالات علمي- پژوهشي مي­باشد.سه نشريه زيست فناوري گياهان زراعي، پژوهش­هاي رشد و توسعه اقتصادي و زيست شناسي جانوري تجربي تاكنون موفق به اخذ رتبه علمي- پژوهشي شده­اند. ارائه مقاله در كليه نشريات موجود در سامانه مذكور براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور امتياز داخلي به همراه دارد.

دريافت فايل نشريات تخصصي دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر