چهارشنبه 19 مهر 1391 اطلاعيه پذيرش دانشجو به صورت فراگير
بدينوسيله به اطلاع متقاضيان ادامه تحصيل در دانشگاه ميرساند دانشگاه پيام نور واحد خنج در مقطع كارشناسي به صورت فراگير در رشته هاي زير ثبت نام مي نمايد. متقاضيان جهت ثبت نام به سايت سازمان سنجش مراجعه فرماييد.
يك آزمون و دو پذيرش: امسال از طريق آزمون فراگير هم براي بهمن و هم براي مهر 92 دانشجو پذيرش خواهد شد. دانشجوياني كه تحصيل آن‌ها در 31 دي ماه سال 91 تمام شود و در آزمون فراگير پذيرش شوند مي‌توانند از بهمن ماه به عنوان دانشجويان جديد فراگير پذيرش شوند. همچنين دانشجوياني كه درس آن‌ها تا 31 دي ماه سال 91 پايان نيابد در مهر ماه سال 92 به عنوان دانشجوي فراگير پذيرش خواهند شد. بر اين اساس دانشجويان پيش‌دانشگاهي و همچنين دانشجويان شاغل در سال آخر نيز مي‌توانند در آزمون فراگير شركت كنند و پس از پايان درسشان و در صورت قبولي در مهر ماه سال 92 در دانشگاه پيام نور پذيرش خواهند شد.
  • · حقوق
  • · مترجمي زبان انگليسي
  • · مهندسي علوم كشاورزي
  • · مديريت بازرگاني
  • · مديريت دولتي
  • · مديريت جهانگردي
  • · الهيات- علوم قرآن و حديث
  • · الهيات- فقه و مباني حقوق
زمان ثبت نام: 12/07/91 لغايت 18/07/91
زمان برگزاري آزمون: روز جمعه 24/09/91
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر