چهارشنبه 24 شهریور 1395 اطلاعیه اخذ درس حفظ جزء 30 قرآن کریم

اطلاعیه اخذ درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با ترجمه فارسی در زمان حذف و اضافه

دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با ترجمه فارسی را اخذ نمایند.خاطر نشان می شود این درس فرهنگی، اختیاری، رایگان و با تاثیر مثبت در معدل کل می باشد.

دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با ترجمه ‏فارسی را در زمان حذف و اضافه اخذ نمایند.

✔️ خاطر نشان می شود این درس فرهنگی، ‏اختیاری، رایگان و با تاثیر مثبت در ‏معدل کل می باشد.‏
🔴🔴🔴 نمره‌ی درس حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم به ‌صورت صفر واحدی فقط به جمع کل نمرات دانشجو اضافه و در میانگین کل محاسبه ‏می‌شود.
✔️ در مقطع کارشناسی نمره 10 و بالاتر قبول و نمره با ضریب 2 در جمع نمرات لحاظ می‌شود. ‏
✔️ در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری نمره‌ی  14 و بالاتر قبول و نمره با ضریب 1 در جمع نمرات لحاظ می‌شود.‏
🔶 دانشجویانی که نمره‌ی کمتر از 17 اخذ کرده‌اند می‌توانند هرچندبار که خواستند، این درس را اخذ و در آزمون شرکت کنند؛ پس ‏از اخذ اولین نمره‌ی 17 یا بالاتر از آن، این نمره به عنوان نمره‌ی نهایی درس در کارنامه‌ی دانشجو لحاظ خواهد شد.‏
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر