1391/9/20 دوشنبه

 

نرم افزار تلفن همراه سفير دانشگاه پيام نور


توضيح

اين برنامه جهت تسهيل و تسريع ارتباط دانشجويان و مراكز پيام نور بوده و امكان دسترسي دانشجو به امور آموزشي و مالي را

در كمترين زمان و به راحت ترين وجه فراهم نموده است .

هر دانشجو با استفاده از تلفن همراه خود مي تواند ، توسط پيامك به شماره 3000497110 كه بعداً نحوه استفاده از آن اعلام

خواهد شد، از آخرين وضعيت مالي و آموزشي خود مطلع گردد.

همچنين نرم افزار سفير كه يك برنامه مانند نرم افزارهاي بانك ها كه برروي گوشي تلفن همراه نصب مي شود جهت دانلود در زير

قرار گرفته و دانشجو با نصب برنامه برروي گوشي تلفن همراه خود با شماره دانشجويي مي تواند به موارد زير دسترسي يابد:

امكانات نرم افزار

·امكانات دانشجو شامل:

 • ·دريافت نمره آخرين نيمسال دانشجو
 • ·دريافت نمره كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو
 • ·دريافت آخرين وضعيت مالي دانشجو(مبلغ بدهكاري و بستانكاري دانشجو)
 • ·دريافت صورت وضعيت كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو
 • ·دريافت مبلغ پرداختي بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو
 • ·دريافت برنامه امتحانات آخرين نيمسال دانشجو
 • ·دريافت برنامه امتحاني يك درس دانشجو در نيمسال مورد نظر وي
 • ·دريافت آخرين اطلاعات مر بوط به امتحانات
 • ·دروس حذف يا اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو
 • ·دروس اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

*دروس حذف اضطراري شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

 • ·دريافت اطلاعيه هاي عمومي
 • دريافت اطلاعيه ها و اخبار مربوط به رشته دانشجو

توجه:

لازم به ذكر است كه اين سيستم هوشمند بوده وتنها به پيام هايي كه شماره دانشجويي با شماره تلفن

ثبت شده در سيستم گلستان مطابقت داشته باشد پاسخ مي دهد. لذا دانشجوياني كه شماره تلفن همراه خود را

در سيستم گلستان ثبت ننموده اند جهت استفاده از اين نرم افزار سريعا اقدام نمايند.

دانلود نرم افزار تلفن همراه سفير دانشگاه پيام نور

نحوه دريافت اطلاعات آموزشي دانشجويان برروي گوشي تلفن همراه دانشجويان

1-استفاده از برنامه سفير(دانلود از طريق سايت و نصب برروي گوشي موبايل و ورود با شماره دانشجويي)

2-ارسال پيام كوتاه به شماره 3000497110 با رعايت كدهاي درج شده در قسمت زير

شيوه دريافت اطلاعات دانشجويي بدون نصب برنامه سفير برروي گوشي همراه

دانشجوي عزيز لطفا از همان شماره موبايلي كه درسامانه گلستان ثبت شده است اطلاعات مورد نياز خود را براساس

كد مقابل آن به صورت يك پيام كوتاه به شماره 3000497110 ارسال نماييد تا پاسخ آن برايتان ارسال گردد.

1

دريافت نمره آخرين نيمسال دانشجو

1#شماره دانشجويي

2

دريافت نمره كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو

1#شماره دانشجويي#شماره ترم

3

دريافت نمره يك درس بر اساس نيمسال مورد نظر دانشجو

1#شماره دانشجويي#شماره ترم#شماره درس

4

دريافت آخرين وضعيت مالي دانشجو (مبلغ بدهكاري و بستانكاري دانشجو)

2#شماره دانشجويي

5

دريافت صورت وضعيت كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو

2#شماره دانشجويي#شماره ترم

6

دريافت مبلغ پرداختي بر اساس نيمسال مورد نظر دانشجو

21#شماره دانشجويي#شماره ترم

7

دريافت برنامه امتحانات آخرين نيمسال دانشجو

3#شماره دانشجويي

8

دريافت برنامه امتحاني يك درس دانشجو در نيمسال مورد نظر وي

3#شماره دانشجويي#شماره ترم#شماره درس

9

دريافت آخرين اطلاعات مربوط به امتحانات

3#

10

دروس حذف و اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

4#شماره دانشجويي#شماره ترم

11

دروس حذف شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

41#شماره دانشجويي#شماره ترم

12

دروس اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

42#شماره دانشجويي#شماره ترم

13

دروس حذف اضطراري شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

43#شماره دانشجويي#شماره ترم

14

دريافت اطلاعيه هاي عمومي

5#

15

دريافت اطلاعيه ها و اخبار مربوط به رشته دانشجو

51#

: