1391/9/23 پنجشنبه

رشته ها

 

عناوین رشته های تحصیلی

  • کارشناسی پیوسته ( پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و فراگیر)

1.       الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

2.       الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق

3.       مدیریت بازرگانی

4.       مدیریت جهانگردی

5.       حقوق

6.       مترجمی زبان انگلیسی

7.        مدیریت دولتی

8. ترویج و آموزش کشاورزی