1391/9/23 پنجشنبه

معرفي شهرستان


درباره خنج (محل واقع شدن دانشگاه)

شهرستان خنج از شهرستان هاي جنوبي استان فارس است كه از جنوب به شهرستان هاي لامرد و مهر از شمال به شهرستان قير و كارزين و جهرم و از شرق به شهرستان داراب و لارستان محدود مي شود . خنج در ابتداي دشتي وسيع در كوهپايه هاي زاگرس جنوبي قرار دارد . فاصله آن تا خليج فارس 90 كيلومتر . ارتفاع آن 1044 متر مي باشد .

شهر خنج در 27 درجه شمالي و 52 درجه شرقي واقع شده است . اين شهرستان با مركزيت خنج داراي 4124 كيلومتر مربع وسعت و فاصله آن تا شيراز مركز استان 265 كيلومتر است . اين شهرستان به مركزيت شهر خنج داراي دوبخش و چهار دهستان و چهل و دو روستا مي باشد كه دورترين روستاي اين شهرستان روستاي كورده در جنوب غربي به فاصله 120 كيلومتر و نزديكترين آن روستاي سده با 2 كيلومتر مي باشد كه در شمال غربي شهر خنج قرار دارد .

ميانگين متوسط دما در اين شهرستان 20درجه سانتي گراد و داراي تابستاني طولاني و زمستاني كوتاه است . ميانگين بارندگي 200 ميليمتر در سال مي باشد . به دليل دارا بودن دشتها و چراگاههاي فصلي و كوهستانهاي ، اين منطقه پذايرايي هزاران عشاير كوچ رو در فصل پائيز و زمستان مي باشد كه بيشترين آنها از ايل قشقايي مي باشد .
اين منطقه علي رغم دارا بودن اقليم خشك با تلاش كشاورزان زحمتكش محصولاتي از قبيل خرما ، گندم ، جو ، كنجد ، تنباكو ، پنبه و محصولات جاليزي دارد كه بخشي از آن به بازارهاي شهرستانهاي مجاور صادر مي گردد . شغل مردم اين شهرستان به ترتيب اهميت تجارت ، كشاورزي و دامداري مي باشد .

پيشينه تاريخي و فرهنگي

شهرستان خنج داراي فرهنگ و تمدن ديرين و چند هزار ساله است . همچنين آثار و نشانه هاي گرانقدري از تاريخ و فرهنگ دوره ساساني و دوران صفوي ، ايلخانان را در مشتهاي خود نگه داشته كه هنوز آنطور كه بايد شناخته نشده است . خنج يك مجموعه گمنام و پر غناي تاريخي است ، با كتيبه هايش از تاريخ مي گويد و با آخرين خشتهاي به جاي مانده از كاروانسراها و مدارس نمائي از فرهنگ ديريني را پيش رو مي گشايد آثار تاريخي آن كه ثروت معنوي سرشاري را نثار اين شهرستان مي كند كه عبارتند از :

امام زاده شاه فخرالدين – مسجد و بقعه شيخ حاج محمد ابونجم – مناره كاشي و مقبره شيخ دانيال خنجي – امامزاده شيخ شعيب بزرگ معروف به تنب تنگر از ديگر بقاع متبركه شهر خنج مربوط به قرن هفتم تا دهم هجري مي توان به بقاع متبركه سيد نورالدين ، سيد سهام الدين ، سيد معلي ، سيد عالمين ، سيد ضياالدين منصور ، شيخ عفيف الدين ، حاج مبارك اشاره نمود .

جاذبه هاي گردشگري و ميراث فرهنگي

آثار تاريخي فرهنگي : 13 آثار ثبتي در شهرستان مي باشد و حدود 5 آثار تاريخي نيز هنوز به ثبت نرسيده است
جاذبه هاي طبيعي و تفرج گاهها : رودخانه قره آقاج و سد دول ابراهمي ، درياچه فصلي خنج ، تنگ نارك ، صحرا برا ( بالا )، بنو چازال شهرستان حمامي ، آب گرم كاظما ، اونار – تنگ بيخويه – چرخو خنج – صحراي چهل گزي – خان باغي بين چاه زالشهرستان خنج به روايت تصوير