ارتباط با مسئولين: سئوالات خود را از مسئولين دانشگاه مطرح كرده و پاسخ خود را پس از بررسي دريافت نماييد.
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید