1391/9/19 یکشنبه
پيگيري نامه ها از طريق پيامك
 
 
در راستاي تكريم ارباب رجوع و اطلاع لحظه اي دانشجويان از وضعيت درخواست ها و نامه ها، بخش جديدي با عنوان سيستم پيگيري از طريق پيامك راه اندازي شده است از اين طريق آخرين وضعيت نامه ها به وسيله پيامك به ارباب رجوع يا دانشجويان ارسال مي شود.
سيستم پيگيري از طريق پيام كوتاه به منظور ايجاد سهولت در پيگيري امور توسط ارباب رجوع در زمينه مكاتبات ونامه نگاري مورد استفاده قرار مي گيرد.
نرم افزار پيگيرد به ارباب رجوع اين اجازه را مي دهد كه بدون مراجعه و حضور فيزيكي يا تماس تلفني تنها با ارسال شماره پيگيرد نامه خود (كه ضمن ثبت نامه به وي داده شده است) به شماره 3000259259 پيامك نموده واز وضعيت نامه خود آگاه شود.