1391/9/23 پنجشنبه

آشنايي با دانشگاه

 

تاريخچه دانشگاه

دانشگاه پيام نور واحد خنج در پي سفر رياست محترم جمهوري به استان فارس و شهر خنج و تصويب ايجاد يك واحد دانشگاهي در شهرستان خنج در سال 1386 تأسيس گرديد. از نيمسال اول تحصيلي 87-86 با يك رشته تحصيلي و تعداد 44 دانشجو و در نيمسال دوم تحصيلي 87-86 با دو رشته تحصيلي و تعداد 74 دانشجو و در سال تحصيلي 88-87 با 5 رشته تحصيلي و تعداد 220 دانشجو و در سال 89-88 با داشتن 7 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته و 4 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ناپيوسته با جمعاً 420 تعداد دانشجو كه از طريق آزمون سراسري و به صورت فراگير پذيرش شده اند، مشغول به تحصيل بوده و هم اكنون در سال 90-89 با داشتن 7 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته و 4 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ناپيوسته با جمعاً حدود 600 تعداد دانشجو به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اسامي هيأت مؤسس دانشگاه

  • محمد رضا تدين
  • يوسف محبي
  • اسعد زاهدي
  • ايرج منصوري
  • شاپور قايدي
  • محمد صالح جلالي خنجي
  • عبدالحميد زاهديان

امكانات دانشگاه:

اين واحد امكان استفاده از كلاسهاي مجهز به سيستم ويدئو پروژكتور، سلف سرويس و بوفه ، كتابخانه و سالن مطالعه، ساالن اجتماعات، مركزكامپيوتر و آزمايشگاه گياهشناسي و لابراتوار زبان را براي دانشجويان فراهم نموده است.

قابل ذكر است اين واحد داراي پايگاه بسيج دانشجويي و اساتيد مي باشد. همچنين انجمن علمي و انجمن فرهنگي كه در سال 88 با هدف سروسامان دادن به امور مسائل علمي دانشجويان و امور فرهنگي دانشگاه تشكيل گرديد.

نوع خدمات و نحوه ارائه خدمات به مراجعين :

خدمات ارائه شده اين واحد شامل خدمات آموزشي و فرهنگي مي باشد.

- خدمات آموزشي : نحوه ارائه به صورت برگزاري كلاس هاي رفع اشكال مي باشد.

- خدمات فرهنگي : شامل برگزاري مسابقات، مراسمات، اردوهاي علمي، سمينارها و همايش ها و .... مي باشد.